ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Turk J Colorectal Dis : 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Giriş
Introduction

Sayfalar II - XIV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa XV

4.
Editöryal
Editorial

Sayfa XVI

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
5.
Loop Ileostomi Sonrası Stoma Yerinin Kapatılmasında Kese Ağzı Yöntemi ile Konvansiyonel Yöntemlerin Kozmetik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparing Cosmetic Results of Purse-String Closure vs Conventional Linear Sutured Closure of the Stoma Wound Following Loop Ileostomy Reversal
Wafi Attaallah, Şakir Karpuz, Abdulla Taghiyev, Mümin Coşkun
doi: 10.4274/tjcd.97268  Sayfalar 153 - 158

6.
Stoma Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Patient Anxiety Levels Before and After Stoma Surgery
Selda Karaveli Çakır, Türkan Özbayır
doi: 10.4274/tjcd.15046  Sayfalar 159 - 163

7.
Kolorektal Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün İncelenmesi
Assessment of the Caregiver Burden of Caregivers of Colorectal Cancer Patients
Gülcan Öztürk Kaynar, Fatma Vural
doi: 10.4274/tjcd.26121  Sayfalar 164 - 171

8.
Parastomal Herni Gelişiminde Kontrol Edilebilir Risk Faktörü; Preoperatif İşaretleme
Controllable Risk Factor in the Development of Parastomal Hernia; Preoperative Marking
Ramazan Kozan, Fatma Ayça Gültekin
doi: 10.4274/tjcd.35492  Sayfalar 172 - 176

9.
Kolonoskopi Öncesi Barsak Hazırlığında Polietilen Glikol, Sennozid ve Sodyum Fosfatın Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Efficacy of Polyethylene Glycol, Sennoside and Sodium Phosphate in Bowel Preparation Before Colonoscopy
Emre Günay, Hasan Abuoğlu
doi: 10.4274/tjcd.64325  Sayfalar 177 - 181

10.
Pilonidal Sinüsün Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Rolü
Role of Ultrasonography in Evaluation of Pilonidal Disease
Dursun Özgür Karakaş
doi: 10.4274/tjcd.35693  Sayfalar 182 - 185

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
11.
External Iliak Arteri Infiltre Eden Senkron Rektum Kanseri Metastazı; Olgu Sunumu
Rectal Cancer with Synchronous External Iliac Lymph Node Metastasis Invading the External Iliac Artery and Its Surgical Management: A Case Report
Serdar Çulcu, Ömer Yalkın, Ferit Aydın, Ali Ekrem Ünal, Salim İlksen Basçeken, Salim Demirci
doi: 10.4274/tjcd.61224  Sayfalar 186 - 188

12.
Yaşlı Hastalarda Anüsten Prolabe Olan Anorektal Neoplastik Polipler: Deneyimlerimiz
Prolapsed Ano-Rectal Neoplastic Polyps in Elderly Patients: Our Experience
Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Ahmet Kılıçaslan, Ayşe Nur Gönen, Barış Gültürk, Ulaş Aday, Abdullah Böyük
doi: 10.4274/tjcd.16046  Sayfalar 189 - 193

13.
Apendektomiden Sonra Akut Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Uç Apandisit
A Rare Cause of Acute Appendicitis after Appendectomy: Tip Appendicitis
Mustafa Uğur, Ozan Utku Öztürk, Hüseyin Çiğin, Akın Dedemoğlu, Ersin Rasim Arslan
doi: 10.4274/tjcd.56833  Sayfalar 194 - 195

14.
Akut Karın Nedeni Olarak Çekal Volvulus: İki Farklı Olgu Sunumu
Cecal Volvulus as a Cause of Acute Abdomen: A Report of Two Distinct Case
Mustafa Göksu, Sabri Özdaş, Mehmet Sertkaya
doi: 10.4274/tjcd.16056  Sayfalar 196 - 199

15.
Appendiks Kaynaklı Yüksek Derecede Displazi İçeren Villöz Adenom: Olgu Sunumu
Villous Adenoma with High-Grade Dysplasia of the Appendix: A Case Report
Birgül Tok, Duygu Demiriz Gülmez, Mehmet Gülmez
doi: 10.4274/tjcd.50103  Sayfalar 200 - 202

DIĞER
16.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale