TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 27 Issue: 4 (2017)
 
Grade II-III Hemorrhoidal Disease Treatment: Rubber Band Ligation versus Hemorrhoidal Artery Ligation [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 44-49 | DOI: 10.4274/tjcd.60783  

Grade II-III Hemorrhoidal Disease Treatment: Rubber Band Ligation versus Hemorrhoidal Artery Ligation

İbrahim Yılmaz1, Dursun Özgür Karakaş2, Ilker Sücüllü3, Mehmet Saydam1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey
2Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey
3Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey

Aim: Comparison the application and effectiveness of hemorrhoidal artery ligation (HAL) and rubber band ligation (RBL) techniques in the treatment of grade II and III hemorrhoidal disease.
Method: HAL was performed in 50 patients between December 2006 and May 2007 and RBL was performed in 96 patients between August 2011 and October 2014. A total of 146 patients with grade II-III hemorrhoidal disease were included in this retrospective study. Surgery duration, performed ligations, pain on postoperative day 7 visual analog scale, complications, and ratio of symptom-free patients at 6 months were statistically analyzed for both procedures.
Results: Patients who underwent HAL returned to work earlier and had less pain on postoperative day 7 than those who underwent RBL; in addition, the RBL procedure was statistically more cost-effective and had shorter surgery times. There was no statistical difference between the HAL and RBL groups in proportion of patients who were symptom-free at postoperative 6 months (94% and 96.6%, respectively).
Conclusion: The RBL and HAL procedures are both effective and have low complication, and can be used safely together or separately in the treatment of grade II-III hemorrhoidal disease.

Keywords: Hemorrhoidal disease, rubber band ligation, hemorrhoidal artery ligation


Grade II-III Hemoroidal Hastalık Tedavisi: Lastik Bant Ligasyonu ve Hemoroidal Arter Ligasyonu Karşılaştırılması

İbrahim Yılmaz1, Dursun Özgür Karakaş2, Ilker Sücüllü3, Mehmet Saydam1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Genel Cerrahi Servisi, Ankara
2Okmeydanı EAH, Genel cerrahi Servisi, İstanbul
3Haydarpaşa Sultan Abdülhamid EAH, İstanbul

Amaç: Grade II ve III hemoroidal hastalık tedavisinde; lastik bant ligasyonu (LBL) ve hemoroidal arter ligasyonu (HAL) yöntemlerinin uygulama şekli ve etkinliğini karşılaştırmaktır.
Yöntem: HAL işlemi Aralık 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında 50 hastaya ve LBL işlemi Ağustos 2011-Eylül 2014 tarihleri arasında 96 hastaya uygulandı. Grade II-III hemoroidal hastalığı olan toplam 146 hasta retrospektif çalışmamıza dahil edildi. Operasyon süresi, uygulanan ligasyon sayısı, postoperatif 7. gün vizüel analog skala değerleri, komplikasyonlar ve 6. ay sonunda semptomsuz hasta sayıları her iki işlem için istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: HAL yöntemi uygulanan hastaların LBL uygulanan hastalara göre daha erken işe döndüğü ve postoperatif 7. gün daha az ağrılarının olduğu ve LBL yönteminin ise daha düşük maliyete ve kısa operasyon süresine sahip olduğu istatistiksel olarak saptandı. Semptomsuz hasta oranları 6. ay sonunda her iki yöntem için de benzer olarak (%94 ve %91,66) saptanmış olup istatistiksel olarak fark yoktu.
Sonuç: HAL ve LBL yöntemleri yüksek etkinlik ve düşük komplikasyon oranlarıyla grade II-III hemoroidal hastalık tedavisinde ayrı ayrı veya birlikte güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemoroidal hastalık, lastik bant ligasyonu, hemoroidal arter ligasyonu


İbrahim Yılmaz, Dursun Özgür Karakaş, Ilker Sücüllü, Mehmet Saydam. Grade II-III Hemorrhoidal Disease Treatment: Rubber Band Ligation versus Hemorrhoidal Artery Ligation. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 44-49

Corresponding Author: İbrahim Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2018 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale